انگور سردشت در تهران

مطمئنن همه عاشقان انگور سیاه برای یک بار هم که شده اسم انگور سیاه سردشت به گوششان خورده است اما تهیه این انگور سیاه زیبا برای خیلی ها امکانپذیر نبوده چرا که تا سردشت مسافت زیادی بوده و امکان مسافرت به این شهر غربی را نداشته اند.

انگور سردشت در تهران

اما نگران نباشید از این پس می توانید انگور سردشت را در تمام شهرهای ایران داشته باشید.انگور سردشت در تهران توسط فروشگاه ماه بانو انبار شده و شما عزیزان می توانید در هر لحظه ای آن را سفارش داده و در سراسر ایران به انگور سردشت دسترسی داشته باشید.

لازم به ذکر است انگور سردشت ارائه شده توسط مجموعه ما چه در تهران و چه در سایر شهرها به صورت عمده بوده امکان سفارش آن به صورت کیلویی امکانپذیر نمی باشد.